දේශපාලනයෙහි කාන්තාව  – සිබිල් වෙත්තසිංහ

දේශපාලනයෙහි කාන්තාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කිසිදිනක කාන්තා නියෝජනය 6% කට වඩා ඉහළ ප්‍රතිශතයක් නොවූ අතර දැනට 225 ක් වූ සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන්ගෙන් 4.8% ක් එනම් 13 දෙනෙක් කාන්තාවන් ය. මෙම සංඛ්‍යා ලේඛන දෙස බලනවිට දකුණු ආසියාවේ රටවල් අතර පාර්ලිමේන්තුව තුළ අඩුම කාන්තා ප්‍රතිශතයක් නියෝජනය වන රටවන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි. දකුණු ආසියාවේ කාන්තාවට ජන්ද අයිතිය ලබා දුන් මුල්ම … Continue reading

Women in Politics – Sybil Wettasinghe

Women in Politics – Sybil Wettasinghe

Sri Lanka has never had more than 6% of representation of women in Parliament. Currently we have 13 female members out of the 225 members in the parliament. These statistics are the lowest in South Asia.However, Sri Lanka became the first country in South Asia to give women the right to vote in 1931. In … Continue reading

அரசியலில் பெண்கள் – சிபில் வெத்தசிங்க

அரசியலில் பெண்கள் – சிபில் வெத்தசிங்க

பாராளுமன்றத்தில் 6 % இற்கு மேற்பட்ட பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை இலங்கை ஒருபோதும் கொண்டிருந்ததில்லை. தற்போதுள்ள மொத்தப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 225 பேருள் 13 உறுப்பினர்களே பெண்களாவர். இந்தப் புள்ளிவிபரமானது தென்னாசியாவிலேயே மிகவும் குறைவானதாகும். பெண்களுக்கான வாக்குரிமையை 1931ஆம் ஆண்டு வழங்கியதன் மூலம் தெற்காசியாவிலேயே பெண்களுக்கான வாக்குரிமையை வழங்கிய முதல் நாடு என்ற பெருமையை இலங்கை கொண்டுள்ளது. 1960ஆம் ஆண்டு ஒரு நாட்டின் அரச தலைவராக பெண்ணொருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதன் மூலம், உலகிலேயே பெண்ணொருவரை அரச தலைவராக நியமித்த முதலாவது … Continue reading

පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ  ස්ත්‍රීපුරුෂ  සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප්‍රචණ්ඩකාරි ක්‍රියා   – සිබිල් වෙත්තසිංහ

පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප්‍රචණ්ඩකාරි ක්‍රියා – සිබිල් වෙත්තසිංහ

පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ සිදුවන ලිංගික හිංසනය ශ්‍රී ලංකාවේ අප කවුරුත් දන්නා ගැටලූවක් බවට පත්ව ඇත. කාන්තාවන්ගෙන් 94% ක් මේ ආකාරයට පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්වල ගමන් කරද්දී ලිංගික හිංසනයට ලක්වන බව සොයා ගෙන ඇත. තනියම ගමන් බිමන් යාම, රථය තුළ නින්දයාම, අධික සෙනග සහ ලිංගික ආක්‍රමණයට එරෙහිව විරෝධය නොපෑම වැනි සාධක පොදු ප්‍රවාහන සේවා තුළ ස්ත්‍රීපුරුෂ … Continue reading

பொதுப் போக்குவரத்தில் பாலியல் தொந்தரவு- சிபில் வெத்தசிங்க மூலமான விளக்கப்படம்

பொதுப் போக்குவரத்தில் பாலியல் தொந்தரவு- சிபில் வெத்தசிங்க மூலமான விளக்கப்படம்

பொதுப் போக்குவரத்தில் இடம்பெறுகின்ற பாலியல் தொந்தரவானது இலங்கையில் மிகப் பரவலான பிரச்சினையொன்றாக உருவெடுத்துள்ளது. பொதுப் போக்குவரத்தில் 94% ஆனோர் பாலியல் தொந்தரவுகளுக்கு உள்ளாவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தனியாகப் பிரயாணம் செய்தல், பிரயாணத்தின்போது தூங்குதல், அதிக சனநெரிசல் கொண்ட வாகனங்களில் பயணித்தல் மற்றும் பாலியல் சில்மிஷங்களை முன்வந்து எதிர்க்காமை போன்றன பொதுப் போக்குவரத்தில் பாலியல் அடிப்படையிலான வன்முறைகள் இடம்பெறுவதற்கு பங்களிப்புச் செய்கின்ற சில முக்கிய காரணிகளாகும். எமது 16 நாட்கள் செயற்பாட்டுப் பிரசாரத்துக்கென சிபில் வெத்தசிங்கவினால் உருவாக்கப்பட்ட அடுத்த விளக்கப்படமானது … Continue reading

GBV in public transport by Sybil Wettasinghe

GBV in public transport by Sybil Wettasinghe

Sexual harassment in public transport has become a widespread problem in Sri Lanka. It has been found that 94% of women are subjected to sexual harassment in buses and trains. Travelling alone, falling asleep, crowding and not protesting against sexual advances are known to be some of the contributory factors leading to GBV in public. … Continue reading

‘පොදු ප්‍රවාහනයේදී කාන්තාවන් 94% ලිංගික හිංසනයට’ – Sri Lanka Mirror

‘පොදු ප්‍රවාහනයේදී කාන්තාවන් 94% ලිංගික හිංසනයට’ – Sri Lanka Mirror

උපුටාගැනීම: Sri Lanka Mirror කාන්තාවන්ගෙන් 94% ක් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්වල ගමන් කරද්දී ලිංගික හිංසනයට ලක්වන බවට අණාවරණය කරගෙන ඇතැයි කාන්තාව හා මාධ්‍ය සමුහිකය ප්‍රකාශකරයි. පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ සිදුවන ලිංගික හිංසනය ශ්‍රී ලංකාවේ අප කවුරුත් දන්නා ගැටලූවක් බවට පත්ව ඇත. තනියම ගමන් බිමන් යාම, රථය තුළ නින්දයාම, අධික සෙනග සහ ලිංගික ආක්‍රමණයට එරෙහිව විරෝධය නොපෑම … Continue reading

Happily Never After by Natalie Soysa

Happily Never After by Natalie Soysa

(Based on a True Story) Colombo, 1973 Sunday morning. And Radio Ceylon plays her favourite; ‘Someday my Prince will Come’ from the 1937 Disney classic, Snow White. She rises to sit by her windowsill and dreams of that someday when he would come for her. 1976 Today was that someday; her Prince Charming had come … Continue reading

ඉක්බිති සියල්ලෝ ම සතුටින් ජිවත් (නො)වූහ

ඉක්බිති සියල්ලෝ ම සතුටින් ජිවත් (නො)වූහ

(සත්‍ය කතාවක් පදනම් කරගෙන) කොළඹ, 1973 සදුදා උදෑසනක ගුවන් විදුලිය ඇගේ ප‍්‍රියතම ගීතය වාදනය කරයි ‘මගේ කුමරුන් එනු ඇත යම් දිනයක ’ – සම්භාව්‍ය කෘතියක් වූ හිම කුමාරි(1937). ජනෙල් පඩිය මත වාඩිවු ඇය ඔහු එන දිනයට ඇගිලි ගැන්නාය. 1976 ඇය පැතු දිනය අදයි. ඇගේ දෙපතුල් පිරිමදින්නට ඇගේ කුමරුන් පැමිණ ඇත. උදෑසන හිරු එළිය ඇගේ දෙකොපුල් … Continue reading