පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප්‍රචණ්ඩකාරි ක්‍රියා – සිබිල් වෙත්තසිංහ

පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ සිදුවන ලිංගික හිංසනය ශ්‍රී ලංකාවේ අප කවුරුත් දන්නා ගැටලූවක් බවට පත්ව ඇත. කාන්තාවන්ගෙන් 94% ක් මේ ආකාරයට පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්වල ගමන් කරද්දී ලිංගික හිංසනයට ලක්වන බව සොයා ගෙන ඇත. තනියම ගමන් බිමන් යාම, රථය තුළ නින්දයාම, අධික සෙනග සහ ලිංගික ආක්‍රමණයට එරෙහිව විරෝධය නොපෑම වැනි සාධක පොදු ප්‍රවාහන සේවා තුළ ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන් සිදුවීමට දායකවනබව හදුනාගෙන ඇත.
දින 16 යේ විරෝධතා ක්‍රියාමලා සදහා සිබිල් වෙත්තසිංහයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිරූපණයන්හි ඊළග නිදර්ශනය තුළින් පෙන්නුම් කිරීමට උත්සාහ ගන්නේ පොදු ප්‍රවාහණ සේවාව තුළ බහුලව සිදුවන එවැනි හිංසනයකි. මෙහිදී වින්දිතයා සහ ඇය වටා සිටින අයගේ විශිෂ්ට ප්‍රතිචාර තුළ වැරදිකරුවා අපහසුතාවයකට පත්කොට ඇති අතර එවැනි ප්‍රතිචාර බොහෝවිට වැරදිකරුවන්ට අනාගතයේ දි එවැනි ක්‍රියාවලින් වැළකී සිටීමට මූලික විය හැක.

ඔබේ අදහස් අප වෙත ලබා දෙන්න…..

මෙම නිදර්ශනය නිර්මාණය කරන ලද්දේ ‘පෝකස් වුමන්’ සමග සහයෝගිත්වයෙනි.

300-2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s