Filed under Events

දින 16 සැමරීමට ඇක්ට්  ශ්‍රී ලංකා (ACT Sri Lanka) විසින් ප‍්‍රජාව දැනුවත් කිරීමෙහි විදි නාට්‍යයක්, 2015 – ලාස්‍යයා පෙරේරා

දින 16 සැමරීමට ඇක්ට් ශ්‍රී ලංකා (ACT Sri Lanka) විසින් ප‍්‍රජාව දැනුවත් කිරීමෙහි විදි නාට්‍යයක්, 2015 – ලාස්‍යයා පෙරේරා

ලිපිය: ලාස්‍යයා පෙරේරා, සමාජ ක‍්‍රියාකාරිනී නොවැම්බර් මස 25 වෙනිදාට යෙදෙන කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය පිටු දැකීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය සැමරීමට මෙරට මෙන්ම ලෝකයේ නොයෙකුත් රටවල් පෙළ ගැසෙනුයේ කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය පිටුදැකීමේ අරමුණ පෙර දැඩි කර ගනිමින්ය. මෙම දිනයට සමගාමීව ස්තී‍්‍ර පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් කර ගත් හිංසනය පිටු දැකීම පිළිබඳ සංසදය (GBV Forum) මඟින් සංවිධානය කරන්නට යෙදුන … Continue reading

ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ  ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි  සංසදය  – 2014   ප‍්‍රතිපත්තිමය බලපෑම් සඳහා වූ සංවාදය

ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි සංසදය – 2014 ප‍්‍රතිපත්තිමය බලපෑම් සඳහා වූ සංවාදය

ස්ත‍්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද දින 16 යේ ක‍්‍රියාමලාව හුදෙක්, ඒ පිළිබඳව ගෝලීය ප‍්‍රජාව දැනුවත් කිරිමක් හෝ එවැනි ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියාවන්ට එරෙහිව ක‍්‍රියාත්මක විම සඳහා සහාය ලබා ගැනිමට පොදු ජනතාව ශක්තිමත් කිරීමට ගත් උත්සාහයක් පමණක් නොවන අතර, එය කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන සියඵම ආකාරයේ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා වැළැක්විම සඳහා අවශ්‍යයෙන්ම සම්මත කරගත … Continue reading

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான மன்றத்தின் (GBV Forum) கொள்கைக் கருத்தாடல் 2014

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான மன்றத்தின் (GBV Forum) கொள்கைக் கருத்தாடல் 2014

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாடு (16 Days of Activism) தொடர்பிலான பிரசாரமானது, வெறுமனே பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை முடிவுறுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகள் குறித்து உலகளாவிய ரீதியிலான விழிப்புணர்வைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும், பொதுமக்களின் ஆதரவைப் பலப்படுத்துவதற்குமான ஒரு காலப்பகுதி மாத்திரம் அல்ல. மாறாக, அது பெண்களுக்கு எதிரான சகல வடிவிலுமான வன்முறைகளை இல்லாதொழிக்கும் பொருட்டு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட செயன்முறைகளையும் நடைமுறைகளையும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மீள வலியுறுத்துவதற்கான ஒரு காலப்பகுதியும் ஆகும். பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக … Continue reading

GBV Forum policy dialogue 2014

GBV Forum policy dialogue 2014

The 16 Days of Activism against Gender Based Violence (GBV) campaign is not merely a time to build global awareness and strengthen public support on actions taken to end GBV but it is also a time for policy makers to reiterate the processes and practices adopted to end to all forms of violence against women. … Continue reading

Transgender Day of Remembrance

Transgender Day of Remembrance

EQUAL GROUND, Sri Lanka’s only non-profit organization that strives to ensure equal rights for Sri Lanka’s lesbian, gay, bisexual, Transgender and other wider identities of Sri Lanka’s queer community, set aside the 10th of December 2014 to commemorate “Transgender Day of Remembrance” and International Human Rights Day at the Goethe Institute of Colombo to memorialize … Continue reading

திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக

திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக

இலங்கையில் பெண் ஓரினச்சேHக்கையாளHகள்இ ஆண் ஓரினச்சேHக்கையாளHகள்இ இருபாலுறவூ கொள்பவHகள்இ பால் மாற்றம் செய்து கொண்டவHகள் மற்றும் இலங்கையின் விந்தையான சமுதாயத்தின் சமத்துவமான உரிமைகளை உறுதி செய்வதற்காக உழைக்கும் ஒரேயொரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனமான நுஞருயூடு EQUAL GROUND ஆனது மாறுபக்க வெறுப்பு மற்றும் தப்பெண்ணங்களினால் உயிரிழந்த திருநங்கைகளை நினைவூ கூறும் வகையில் கொழும்பு Goethe கல்வி நிறுவனத்தில் சHவதேச மனித உரிமைகள் தினமான டிசம்பH மாதம் 10ஆம் திகதியை “திருநங்கைகளுக்கான நினைவூ கூறல் தினமாக” அனு~;டித்தது. திருநங்கைகளாக … Continue reading

සර්වෝදය කුළඟන සංසදය, ස්තී‍්‍ර ප‍්‍රචන්ඩත්වයට එරෙහිව හඬ නගයි !

සර්වෝදය කුළඟන සංසදය, ස්තී‍්‍ර ප‍්‍රචන්ඩත්වයට එරෙහිව හඬ නගයි !

ස්තී‍්‍ර පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි සංසදය (GBV Forum) සමඟ එක්ව සර්වෝදය කුළඟන සංසදය විසින් ‘‘ස්තී‍්‍ර පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වට එරෙහිව, සාමය ගොඩනැගීම, සමාජ – ආර්ථික හා දේශපාලන වගවීම්’’ යන තේමාව යටතේ සංවාදශීලී සාකච්ජාවක් 2014 නොවැම්බර් 27 දින බොරැුල්ල – නගරෝදය මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහණ සංවර්ධන අරමුදලේ (UNFPA) අනුග‍්‍රහය … Continue reading

දින 16 සැමරීමට ACT ශ‍්‍රී ලංකා රංගපීඨය වෙතින් වේදිකා නාට්‍යයක්

දින 16 සැමරීමට ACT ශ‍්‍රී ලංකා රංගපීඨය වෙතින් වේදිකා නාට්‍යයක්

කාන්තාවට එරෙහිව සිදුකරන සියඵම ආකාරයේ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා තුරන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තහවුරු කරමින් ලෝක ප‍්‍රජාව, තනි පුද්ගලයින් මෙන්ම කණ්ඩායම් ලෙස නොවැම්බර් 25 වෙනි දා, දින 16 යේ ක‍්‍රියාමලාවට අවතීර්න විය. දැනට ඉදිරිපත්ව ඇති සාධකවලට අනුව පෙනී යන්නෙ ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ ස්ත‍්‍රී පුර්ෂ සමාජභාවය හේතු කොට සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා ඉතා විශාල ලෙස සිදුවෙමින් පවතන බවයිි. තරුණ කාන්තාවන් … Continue reading