Filed under News

‘පොදු ප්‍රවාහනයේදී කාන්තාවන් 94% ලිංගික හිංසනයට’ – Sri Lanka Mirror

‘පොදු ප්‍රවාහනයේදී කාන්තාවන් 94% ලිංගික හිංසනයට’ – Sri Lanka Mirror

උපුටාගැනීම: Sri Lanka Mirror කාන්තාවන්ගෙන් 94% ක් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්වල ගමන් කරද්දී ලිංගික හිංසනයට ලක්වන බවට අණාවරණය කරගෙන ඇතැයි කාන්තාව හා මාධ්‍ය සමුහිකය ප්‍රකාශකරයි. පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ සිදුවන ලිංගික හිංසනය ශ්‍රී ලංකාවේ අප කවුරුත් දන්නා ගැටලූවක් බවට පත්ව ඇත. තනියම ගමන් බිමන් යාම, රථය තුළ නින්දයාම, අධික සෙනග සහ ලිංගික ආක්‍රමණයට එරෙහිව විරෝධය නොපෑම … Continue reading

‘කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදකිමු’ – Sri Lanka Mirror

‘කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදකිමු’ – Sri Lanka Mirror

උපුටාගැනීම: Sri Lanka Mirror කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා තුරන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය ලෙස නම් කොට ඇති නොවැම්බර් 25 දායින් අරඹන 16 දින විරෝධතා ක්‍රියාවලියක් ලෙස එක්සත් ජාතීන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ. ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනය යේදී ඇති දෙසැම්බර් 10 දායින් හමාර වන මෙම ක්‍රියාවලිය ලොව පුරා කාන්තාවන්ටත් දැරියන්ටත් එරෙහි ප්‍රචන්ඩතාව පිටු දැකීම සඳහා ජනතාව … Continue reading

Stop violence against women – Sri Lanka Mirror

Stop violence against women – Sri Lanka Mirror

Source: Sri Lanka Mirror Community groups, aid agencies, governments and businesses around the world will host events to mark the annual campaign, which seeks to highlight that an estimated one in three women will suffer physical or sexual violence in their lifetime. UN Women wants to “light the world orange”, the official colour of the … Continue reading

UN-backed forum against gender based violence opposes death penalty *Deputy Justice Minister calls for devolution of AG’s powers – The Island

UN-backed forum against gender based violence opposes death penalty *Deputy Justice Minister calls for devolution of AG’s powers – The Island

Source: The Island Women and Child Affairs Minister Chandrani Bandara addressing the media at Colombo Hilton Residences on Thursday. She is flanked by Deputy Justice Minister Dushmantha Mithrapala and Dr. Sepali Kottegoda (Pic by Sujatha Jayaratne) By Shamindra Ferdinando The UN-backed Forum against Gender Based Violence yesterday declared that it wouldn’t back moves being made … Continue reading

Call for submissions

Call for submissions

16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign 2015: November 25 – December 10 (Send in your entries by the 20th of November 2015) In a month from now the 16 Days of Activism against Gender Based Violence Campaign will take centre stage globally to highlight the violations that undermine the human rights of individuals in … Continue reading

නිර්මාණ කැඳවීම

නිර්මාණ කැඳවීම

‘‘ස්ත‍්‍රි පුර්ෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා තුරන් කිරීම සඳහා එක්ව පෙනී සිටිමු” – 2015 වසරේ දින 16 යේ ක‍්‍රියාමාලාව සඳහා: නොවැම්බර් 25 – දෙසැම්බර් 10 (ඔබේ අයදුම්පත් 2015 නොවම්බර් මස 20 වෙනිදාට පෙර අප වෙත එවන්න ) අද සිට මසකින් ඇරඹෙන, ස්ත‍්‍රීපුර්ෂ සමාජභාවය පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිවීමේ දින 16 යේ විරෝධතා ක‍්‍රියාමලාව, ගෝලීය … Continue reading

ஆக்கங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான அழைப்பு

ஆக்கங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான அழைப்பு

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாட்டைக் கொண்ட பிரசாரம் 2015: நவம்பர் 25 – டிசம்பர் 10 (உங்களுடைய ஆக்கங்களை 2015 நவம்பர் மாதம் 20ஆம் திகதி அனுப்பிவையுங்கள் ) தவறிழைத்தவர்கள் தண்டனைகளில் இருந்து தப்பி சுதந்திரமாக நடமாடும் கலாசாரமொன்றில் நிகழ்ந்தேறுகின்றதும், தனிநபர் மனித உரிமைகளைத் தகர்த்தெறியத்தக்கதுமான வன்முறைகள் தொடர்பில் பிரதான கவனத்தை ஈர்க்கச்செய்யும் நோக்கில், பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாட்டைக் கொண்ட பிரசாரமானது இப்போதிருந்து இன்னும் ஒரு மாதத்தில் உலகளாவிய ரீதியில் முக்கிய … Continue reading

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான மன்றத்தின் (GBV Forum) கொள்கைக் கருத்தாடல் 2014

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான மன்றத்தின் (GBV Forum) கொள்கைக் கருத்தாடல் 2014

பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைக்கெதிரான 16 நாட்கள் செயற்பாடு (16 Days of Activism) தொடர்பிலான பிரசாரமானது, வெறுமனே பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை முடிவுறுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகள் குறித்து உலகளாவிய ரீதியிலான விழிப்புணர்வைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும், பொதுமக்களின் ஆதரவைப் பலப்படுத்துவதற்குமான ஒரு காலப்பகுதி மாத்திரம் அல்ல. மாறாக, அது பெண்களுக்கு எதிரான சகல வடிவிலுமான வன்முறைகளை இல்லாதொழிக்கும் பொருட்டு ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட செயன்முறைகளையும் நடைமுறைகளையும் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மீள வலியுறுத்துவதற்கான ஒரு காலப்பகுதியும் ஆகும். பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக … Continue reading

GBV Forum policy dialogue 2014

GBV Forum policy dialogue 2014

The 16 Days of Activism against Gender Based Violence (GBV) campaign is not merely a time to build global awareness and strengthen public support on actions taken to end GBV but it is also a time for policy makers to reiterate the processes and practices adopted to end to all forms of violence against women. … Continue reading