Filed under Illustrations

දේශපාලනයෙහි කාන්තාව  – සිබිල් වෙත්තසිංහ

දේශපාලනයෙහි කාන්තාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කිසිදිනක කාන්තා නියෝජනය 6% කට වඩා ඉහළ ප්‍රතිශතයක් නොවූ අතර දැනට 225 ක් වූ සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන්ගෙන් 4.8% ක් එනම් 13 දෙනෙක් කාන්තාවන් ය. මෙම සංඛ්‍යා ලේඛන දෙස බලනවිට දකුණු ආසියාවේ රටවල් අතර පාර්ලිමේන්තුව තුළ අඩුම කාන්තා ප්‍රතිශතයක් නියෝජනය වන රටවන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි. දකුණු ආසියාවේ කාන්තාවට ජන්ද අයිතිය ලබා දුන් මුල්ම … Continue reading

Women in Politics – Sybil Wettasinghe

Women in Politics – Sybil Wettasinghe

Sri Lanka has never had more than 6% of representation of women in Parliament. Currently we have 13 female members out of the 225 members in the parliament. These statistics are the lowest in South Asia.However, Sri Lanka became the first country in South Asia to give women the right to vote in 1931. In … Continue reading

அரசியலில் பெண்கள் – சிபில் வெத்தசிங்க

அரசியலில் பெண்கள் – சிபில் வெத்தசிங்க

பாராளுமன்றத்தில் 6 % இற்கு மேற்பட்ட பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை இலங்கை ஒருபோதும் கொண்டிருந்ததில்லை. தற்போதுள்ள மொத்தப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 225 பேருள் 13 உறுப்பினர்களே பெண்களாவர். இந்தப் புள்ளிவிபரமானது தென்னாசியாவிலேயே மிகவும் குறைவானதாகும். பெண்களுக்கான வாக்குரிமையை 1931ஆம் ஆண்டு வழங்கியதன் மூலம் தெற்காசியாவிலேயே பெண்களுக்கான வாக்குரிமையை வழங்கிய முதல் நாடு என்ற பெருமையை இலங்கை கொண்டுள்ளது. 1960ஆம் ஆண்டு ஒரு நாட்டின் அரச தலைவராக பெண்ணொருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதன் மூலம், உலகிலேயே பெண்ணொருவரை அரச தலைவராக நியமித்த முதலாவது … Continue reading

පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ  ස්ත්‍රීපුරුෂ  සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප්‍රචණ්ඩකාරි ක්‍රියා   – සිබිල් වෙත්තසිංහ

පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ ස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප්‍රචණ්ඩකාරි ක්‍රියා – සිබිල් වෙත්තසිංහ

පොදු ප්‍රවාහණ සේවය තුළ සිදුවන ලිංගික හිංසනය ශ්‍රී ලංකාවේ අප කවුරුත් දන්නා ගැටලූවක් බවට පත්ව ඇත. කාන්තාවන්ගෙන් 94% ක් මේ ආකාරයට පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්වල ගමන් කරද්දී ලිංගික හිංසනයට ලක්වන බව සොයා ගෙන ඇත. තනියම ගමන් බිමන් යාම, රථය තුළ නින්දයාම, අධික සෙනග සහ ලිංගික ආක්‍රමණයට එරෙහිව විරෝධය නොපෑම වැනි සාධක පොදු ප්‍රවාහන සේවා තුළ ස්ත්‍රීපුරුෂ … Continue reading

பொதுப் போக்குவரத்தில் பாலியல் தொந்தரவு- சிபில் வெத்தசிங்க மூலமான விளக்கப்படம்

பொதுப் போக்குவரத்தில் பாலியல் தொந்தரவு- சிபில் வெத்தசிங்க மூலமான விளக்கப்படம்

பொதுப் போக்குவரத்தில் இடம்பெறுகின்ற பாலியல் தொந்தரவானது இலங்கையில் மிகப் பரவலான பிரச்சினையொன்றாக உருவெடுத்துள்ளது. பொதுப் போக்குவரத்தில் 94% ஆனோர் பாலியல் தொந்தரவுகளுக்கு உள்ளாவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தனியாகப் பிரயாணம் செய்தல், பிரயாணத்தின்போது தூங்குதல், அதிக சனநெரிசல் கொண்ட வாகனங்களில் பயணித்தல் மற்றும் பாலியல் சில்மிஷங்களை முன்வந்து எதிர்க்காமை போன்றன பொதுப் போக்குவரத்தில் பாலியல் அடிப்படையிலான வன்முறைகள் இடம்பெறுவதற்கு பங்களிப்புச் செய்கின்ற சில முக்கிய காரணிகளாகும். எமது 16 நாட்கள் செயற்பாட்டுப் பிரசாரத்துக்கென சிபில் வெத்தசிங்கவினால் உருவாக்கப்பட்ட அடுத்த விளக்கப்படமானது … Continue reading

GBV in public transport by Sybil Wettasinghe

GBV in public transport by Sybil Wettasinghe

Sexual harassment in public transport has become a widespread problem in Sri Lanka. It has been found that 94% of women are subjected to sexual harassment in buses and trains. Travelling alone, falling asleep, crowding and not protesting against sexual advances are known to be some of the contributory factors leading to GBV in public. … Continue reading

பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளை இல்லாதொழிப்பதற்கான சர்வதேச தினம், 25 நவெம்பர் 2015

பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளை இல்லாதொழிப்பதற்கான சர்வதேச தினம், 25 நவெம்பர் 2015

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை இல்லாதொழிப்பதற்கான சர்வதேச தினம் இன்றாகும். பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளுக்கு எதிரான பிரசாரத்தை முன்னெடுக்கும் 16 நாட்களைக் கொண்ட செயற்பாட்டை இன்று நாம் தொடங்குகின்றமையால், பெண்களைப் பீடித்து வருத்துகின்ற மிகப்பொதுவான வன்முறை வடிவங்களுள் ஒன்றாக வீட்டு வன்முறையை நாம் பார்க்கின்றோம். சிபில் வெத்தசிங்க மூலமான எடுத்துக்காட்டுக்கள்.

කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩක‍්‍රියා තුරන්කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය, 2015 නොවැම්බර් 25

කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩක‍්‍රියා තුරන්කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය, 2015 නොවැම්බර් 25

ස්ත්‍රීන්ට එරෙහිව සිදුකරන ප‍්‍රචණ්ඩක්‍රියා තුරන් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය යෙදී ඇත්තේ අදයි. ස්ත්‍රීපුර්ෂ සමාජභාවය පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිවීමේ දින 16 යේ විරෝධතා ක්‍රියාමලාව අදින් ඇරඹෙන බැවින්, කාන්තාවන් නිරන්තරයෙන් ම පීඩාවට පත්කරන ‘ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය’ දෙස අප මඳක් විමිසිල්ලෙන් බලමු. නිරූපණය – සිබිල් වෙත්තසිංහ